Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Báo cáo chuyên đề
Chủ đề năm học
Hoạt động ngoại khóa nâng cao chuyên môn cho sinh viên 2015
Ngày đăng: 17-11-2015 - Đăng bởi: Nguyễn Thanh Bình

Hoạt động ngoại khóa nâng cao chuyên môn cho sinh viên 2015

Tham luận của Ths. Đỗ Thị Thu Thảo – Giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP. HCM – tại hội nghị chia sẻ chuyện đề về kế toán Quản trị tổ chức ngày 7/3/2015. Hoạt động ngoại khóa này là một nội dung có vị trí rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn sinh viên khoa Kế toán kiểm toán trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao kiến thức, làm cho sinh viên hứng thú, yêu thích hơn môn học chuyên ngành Kế toán kiểm toán, ngày 17-11-2015 khoa tổ chức chuyên đề: chia sẻ kinh nghiệm về Tài chính công

Đơn vị liên kết