Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Báo cáo chuyên đề
Chủ đề năm học
Hoạt động ngoại khóa nâng cao chuyên môn cho sinh viên 2016
Ngày đăng: 17-11-2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thanh Bình

 

 

- Nhằm giúp cho học sinh phát triển nhanh về tư duy, trí tuệ tạo cho học sinh khả năng ứng xử tốt, giao tiếp tốt.

- Hình thành các kĩ năng: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp.

- Cung cấp thông tin tăng sự hiểu biết, biết vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tiễn.

- Hướng nghiệp cho học sinh, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về hóa học.

- Phát huy tính tích cưc, chủ động, sáng tạo của sinh viên.

Đơn vị liên kết