Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Báo cáo chuyên đề
Chủ đề năm học
Chuyên đề 02 “Cập nhật thông tư 200/BTC”.
Ngày đăng: 18-04-2017 - Đăng bởi: Đoàn khoa KTKT

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Thông tư có nhiều điểm mới như trong chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, tài khoản và ngoại tệ,…

Để trang bị những kiến thức cần thiết và kịp thời cho sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán, ngày 16/04/2017 tại hội trường E4 trường ĐH Công nghiệp Tp. HCM đã tổ chức chuyên đề “Cập nhật thông tư 200/BTC”.

Đồng hành cùng chuyên đề lần này là ông Trịnh Đức Vinh – Phó cục trưởng Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

Sinh viên tham gia chuyền đề Cập nhật thông tư

Sinh viên tham gia chuyền đề Cập nhật thông tư

Đơn vị liên kết