Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Báo cáo chuyên đề
Chủ đề năm học
Chuyên đề 2/2017: Cách viết hóa đơn điện tử trong các trường hợp
Ngày đăng: 27-09-2017 - Đăng bởi: Đoàn khoa KTKT

Viết hóa đơn và sử lý hóa đơn là một kỹ năng quan trọng trong nghiệp vụ kế toán. Vậy các bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để viết hóa đơn đúng, và xử lý thế nào nếu hóa đơn bị viết sai?...

Để bổ sung những kỹ năng cần thiết cho sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm toán, ngày 23/09/2017 tại hội trường E4, Khoa kế toán - kiểm toán đã phối hợp cùng Phòng thanh tra cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề "Cách viết hóa đơn trong các trường hợp".

Chuyên đề được chia sẻ bởi ông Nguyễn Hữu Tuyền - Phó Phòng thanh tra cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Với những kinh nghiệm quý báu được chia sẻ từ chuyên gia, sinh viên có thêm trang bị mới, kỹ năng mới, hành trang trên sự nghiệp kế toán - kiểm toán của mình. Khẳng định vị thế, thương hiệu sinh viên đại họi công nghiệp nói chung và chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán nói riêng, từng bước phát triển trên toàn thành phố và khu vực.

Đơn vị liên kết