Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin tuyển sinh
Chủ đề năm học
Tuyển sinh bậc Đại học chương trình liên kết đào tạo 2+2 với Trường Đại học Angelo State – Mỹ
Ngày đăng: 30-07-2020 - Đăng bởi: Huỳnh Tấn Dũng

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo tuyển sinh bậc Đại học chương trình liên kết đào tạo 2+2 với Trường Đại học Angelo State – Mỹ

Thông tin chi tiết:

http://ie.iuh.edu.vn/vi/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-bac-dai-hoc-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-22-voi-truong-dai-hoc-angelo-state-my/

Đơn vị liên kết