Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin tuyển sinh
Chủ đề năm học
Xét tuyển chương trình liên kết đào tạo 2+2 chuyển tiếp học tập tại Trường Đại học Angelo State – Mỹ
Ngày đăng: 30-07-2020 - Đăng bởi: Huỳnh Tấn Dũng

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo xét tuyển chương trình liên kết đào tạo 2+2 chuyển tiếp học tập tại Trường Đại học Angelo State – Mỹ

Thông tin chi tiết:

http://ie.iuh.edu.vn/vi/chuong-trinh-lien-ket-22-voi-asu/thong-bao-xet-tuyen-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-22-chuyen-tiep-hoc-tap-tai-truong-dai-hoc-angelo-state-my/

Đơn vị liên kết