Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin Học bổng
Chủ đề năm học
Danh sách học bổng hk1 năm học 2018-2019
Ngày đăng: 23-01-2019 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Hương

Các em kiểm tra danh sách xét học bổng HK1 năm học 2018-2019 theo file đính kèm bên dưới, trường hợp không có tên nhưng cảm thấy điểm số của mình tốt và có thắc mắc gì thì các em làm đơn phản hồi GẤP về khoa, hạn chót đến 14h30 ngày 24/01/2019, để khoa tổng hợp và báo về phòng đào tạo kiểm tra lại và trình BGH duyệt danh sách.

 

Đơn vị liên kết