Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin Học bổng
Chủ đề năm học
Danh sách sinh viên đạt học bổng HKI (2018-2019)
Ngày đăng: 11-03-2019 - Đăng bởi: Bùi Thị Lan Phương

Sinh viên kiểm tra kết quả xét học bổng và phản hồi về khoa trước 11h30 ngày 10/03/2019 để PDT xử lý. 

Trân trọng !

Đơn vị liên kết