Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin Học bổng
Chủ đề năm học
Thông báo học bổng hk2 (2017-2018)
Ngày đăng: 15-05-2019 - Đăng bởi:

Gởi các em: Thông báo học bổng hk2 (2017-2018)

Thông báo này thay cho thông báo cũ (thông báo cũ không còn giá trị)

Mọi thắc mắc các em phản hồi về Khoa hạn chót 20/05/2019

Trân trọng!

Đơn vị liên kết