Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông tin Học bổng
Chủ đề năm học
Thông báo v/v xét cấp học bổng cho HSSV vượt khó hiếu học
Ngày đăng: 05-10-2015 - Đăng bởi: Nguyễn Tài Yên

Các bạn sinh viên Khoa KTKT đọc thông báo theo đường Link dưới đây: http://iuh.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1141 Những sinh viên đủ điều kiện cấp học bổng khẩn trương hoàn tất hồ sơ và nộp về cho Thầy Nguyễn Tài Yên (Sđt: 0979.454.675) từ nay đến hết ngày 20/10/2015 vào chiều thứ 2 hàng tuần từ 15h tới 17h tại VP. Khoa KTKT  hoặc chiều thứ 4 từ 15h30 tới 17h tại phòng B2.09. Sau ngày này, Khoa không nhận hồ sơ của sinh viên nữa. Lưu ý: Khi nộp sinh viên phải có đủ hồ sơ theo trong thông báo, sinh viên xuống phòng Công tác chính trị- công tác sinh viên để xin Đơn và Giấy xác nhận đang theo học tại Trường, liên hệ giáo vụ Khoa để xin Bảng điểm. Lưu ý: Đối tượng được xét cấp học bổng là sinh viên từ năm thứ 2 trở đi (sinh viên năm nhất chưa được xét).  Trân trọng!

Đơn vị liên kết