Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Học tập trực tuyến
Chủ đề năm học
E-learning thế mạnh trong đào tạo của Khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 15-05-2018 - Đăng bởi: Nguyễn Tài Yên

Bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2018- 2019, Khoa Kế toán- Kiểm toán đã chính thức sử dụng hệ thống E-learning trong việc đào tạo ở bậc Đại học. Trước đó Khoa đã tìm hiểu về hệ thống E-learning của rất nhiều trường đại học trong cả nước để từ đó đề xuất những yêu cầu ưu việt hơn cho đơn vị cung cấp phần mềm, nhằm xây dựng hệ thống E-learning của Khoa có tính hữu dụng cao đối với cả người học và người dạy.

Điểm ưu việt lớn nhất của hệ thống học tập E-learning của Khoa Kế toán- Kiểm toán đó là ngoài việc cung cấp các tài liệu học tập trực tuyến cho sinh viên thì hệ thống còn cho phép giảng viên tạo đề thi trên hệ thống, từ đó yêu cầu sinh viên phải học tập, tương tác và thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập. Để làm được điều này, các giảng viên trong Khoa đã xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi lên tới hàng ngàn câu cho một học phần và thiết kế bài giảng điện tử Scorm cho các môn học để sinh viên có thể học tập ngay khi ở nhà.

Sau một năm chính thức sử dụng, hệ thống E-learning của Khoa đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cả giảng viên lẫn sinh viên. Hầu hết sinh viên đánh giá rất cao hệ thống học tập trực tuyến này và đây cũng là một công cụ hữu ích để giảng viên theo dõi quá trình tự học của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu trong đào tạo theo học chế Tín chỉ. Trong thời gian tới, Khoa Kế toán- Kiểm toán sẽ tiếp tục cập nhật ngân hàng câu hỏi, bài giảng điện tử Scorm và tăng cường tương tác với sinh viên qua hệ thống học tập điện tử E-learning để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội!

                                                                                                                               Khoa Kế toán- Kiểm toán

 

Đơn vị liên kết