Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Chương trình khung
Chủ đề năm học
Chương trình đào tạo Kế toán 2020
Ngày đăng: 07-09-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Ngành đào tạo:

KẾ TOÁN

Tên tiếng Anh:

Accounting

Mã ngành:

7340301

Đơn vị liên kết