Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Bản tin cựu sinh viên
Chủ đề năm học
Phiếu khảo sát cựu sinh viên Kế toán - Kiểm toán
Ngày đăng: 04-10-2020 - Đăng bởi: Vũ Minh Đức

Kính chào các anh chị cựu sinh viên Khoa Kế toán- Kiểm toán Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM. Nhằm có được thông tin của các anh chị sau khi ra trường cũng như giúp cho Khoa theo dõi sự phát triển của các anh chị trong nghề nghiệp cũng như trong học thuật, Ban chủ nhiệm Khoa nhờ các anh chị tham gia điền các thông tin theo mẫu thu thập dưới đây từ năm 2015 đến nay. Cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ cung cấp thông tin!
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddOFO0GgNEHtO25zKh_C9iWwfSjOPpgYrG1_EGnRerKmYWPg/viewform

Trân trọng! 

Đơn vị liên kết