Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Bản tin Đoàn khoa
Chủ đề năm học
Kế hoạch Khám sức khỏe tân sinh viên khoa kế toán - kiểm toán
Ngày đăng: 19-08-2019 - Đăng bởi: Đoàn khoa KTKT

Theo kế hoạch 15/KH-DHCN Ngày 22 tháng 7 năm 2019 của hiệu trưởng

Khoa kế toán - Kiểm toán lập kế hoạch chi tiết cho Tân sinh viên Đại học khóa 15 và cao đẳng khóa 20 như sau: 

Tân sinh viên khám sức khỏe vào thứ 4 ngày 21 tháng 7 năm 2019 tại Câu lạc bộ văn hóa (bên cạnh Agribank)

Buổi sáng: 7h30 -9h00 các lớp: ĐHKT15A,B,C

Buổi sáng: 9h00 -11h30 các lớp: ĐHKT15 D,E,F

Buổi chiều từ 13h00- 15h20 các lớp : ĐHKT15 G,H,I; ĐHKT15ATT, BTT 

Buổi chiều từ 15h20- 16h30 các lớp : CDKT20 A,B,C

P/S: Sinh viên nhớ mang theo giấy khám sức khỏe đã điền sẵng thông tin;

 

Đơn vị liên kết