Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Bản tin Đoàn khoa
Chủ đề năm học
Thông báo đăng ký chuyên đề 05 : Kỹ năng vượt qua nhà tuyển dụng
Ngày đăng: 20-06-2020 - Đăng bởi: Đoàn khoa KTKT

Buổi chuyên đề chia sẻ chi tiết cách viết CV, kỹ năng xin việc bởi các chuyên gia hàng đầu đến từ Trung tâm hỗ trợ sinh viên phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện, Tổ chức ICAEW, ngoài ra việc hỗ trợ tuyển dụng đến từ Công ty Misa, công ty Gia cát

-Thời gian: 7h30, ngày 28/6/2020 (Chi tiết xem file đính kèm

-Địa điểm: Hội trường E4

-Đối tượng tham dự: Sinh viên năm 3, năm 4 (ưu tiên sinh viên năm 4)

- Để các bạn hiểu sau và thực hiện tốt các kỹ năng các bạn tham gia làm trước CV, từ các chuyên gia gởi email cho các bạn. Nếu có vướng mắc sẽ được các chuyên gia chỉnh sửa vào chủ nhật

-Quyền lợi khi tham dự: 

 + 2 điểm rèn luyện; 

 + Được cộng điểm các môn học có đánh giá thái độ

+ Được tham dự tuyển dụng theo chương trình của công ty Misa và công ty Gia Cát

- Đăng ký : Vào trang doantn.iuh.edu.vn (sử dụng MSSV và mật khẩu để đăng nhập)

 

 

Đơn vị liên kết