Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Bản tin Đoàn khoa
Chủ đề năm học
[THÔNG BÁO] V/v Xét tuyên dương danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 05-09-2020 - Đăng bởi: Đoàn khoa KTKT

[THÔNG BÁO]

V/v Xét tuyên dương danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm học 2019 - 2020

Kính gửi các đồng chí về việc triển khai kế hoạch và hướng dẫn chi tiết cho các Đoàn viên thanh niên đơn vị của mình tham gia xét danh hiệu cao quý này.

Hạn đăng ký: từ ngày 01/09/2020 đến 23h00 ngày 08/09/2020.

Link đăng kí: https://forms.gle/sPQuzt5iVSM2FA2f8

Tiêu chuẩn các lĩnh vực đối với sinh viên:

Sinh viên có thể xét danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, đạt 01 trong 05 tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn “Học tập”:

2. Tiêu chí “Nghiên cứu khoa học”:

3. Tiêu chí “Cán bộ Đoàn - Hội”:

4. Tiêu chí “Hoạt động tình nguyện”:

5. Tiêu chí “Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao”

Các Đồng chí sẽ nộp 2 file bao gồm:bản giới thiệu thành tích (link file:https://bom.to/Ph3uBFn) và minh chứng hình ảnh.

- File giấy: các Đồng chí nộp tại D12.01 Vp Đoàn khoa Kế Toán Kiểm Toán.

- Flie cứng: các Đồng chí nộp tại Gmail: thynguyen.16101999@gmail.com

Mọi thắc xin vui lòng liên hệ: Đồng chí Nguyễn Mai Yến Thy (0332149594)

Đơn vị liên kết