Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo
Chủ đề năm học
Thông báo triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ lần 2 - năm 2019
Ngày đăng: 31-12-2019 - Đăng bởi: Huỳnh Tấn Dũng

Hội nghị được tổ chức nhằm mong muốn đẩy mạnh phong trào học viên, sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay; Tạo môi trường giao lưu và học hỏi, cũng như tăng cường sự kết nối, chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ về tác động của hội nhập đến các nhóm ngành mà trường đào tạo.
Với chủ đề hội nghị của năm 2020 là: "Khoa học và ứng dụng", Khoa Kế toán - Kiểm toán triển khai kế hoạch đến cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (từ 35 tuổi trở xuống) tham gia Hội nghị. Nội dung cụ thể của kế hoạch, kính mời quý thầy cô xem trong file đính kèm

Đơn vị liên kết