Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
Thông báo mời sinh viên khóa 11,12 họp
Ngày đăng: 09-03-2018 - Đăng bởi: Nguyễn Thanh Bình

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN                                                         TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM                                                   

                                                               THÔNG BÁO MỜI HỌP

 

Khoa Kế toán- Kiểm toán thân mời toàn thể sinh viên năm 3, 4.

Nội dung: Đóng góp ý kiến về  mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành kế toán.

Địa điểm: Hội trường  A7.

Thời gian:8h, ngày 08 tháng 4 năm 2018.

Đề nghị: Sinh viên năm 3, 4 tham gia đầy đủ.

                                                                                    BCN KHOA

                                                                                                                                TRƯỞNG KHOA

                                                                                      (Đã ký)

                                                                                          TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Đơn vị liên kết