Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
Thông báo thời gian trao giấy khen cho sinh viên dư thi Sinh viên nghiên cứu khoa học 2019
Ngày đăng: 08-06-2019 - Đăng bởi: Đoàn khoa KTKT

Thông báo đến các bạn sinh viên tham dự cuộc thi "sinh viên nghiên cứu khoa học lĩnh vực kế toán - kiểm toán 2019"

Thời gian nhận giấy khen:  8h20 ngày

Địa điểm: hội trường E4

Giấy khen sẽ được trao giữa giờ trong chương trình Đại hội Đoàn lần II

Các sinh viên khi lên tham dự và nhận giấy khen, nhớ mặc áo đồng phục trường, quần tối màu. lịch sự.

Có Quyết định kèm theo

Đơn vị liên kết