Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
Kế hoạch tổ chức các buổi chuyên đề ngoại khóa năm học 2019-2020
Ngày đăng: 01-07-2019 - Đăng bởi: Đoàn khoa KTKT

                          KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC BUỔI CHUYÊN ĐỀ NGOẠI KHÓA

                                                          NĂM HỌC: 2019- 2020

STT          

Học

kỳ                              

Thời gian tổ chức (Dự kiến)                                                     Chủ đề                                                                                                                                                                                                                       Người trình bày                                                                                                                                                                   
1 1 16/08/2019 Định hướng nghề nghiệp kế toán - kiểm toán Ông Lê Văn Trắng- Phó Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn DFK
2 1 18/10/2019 Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến kế toán  Ông Phạm Phú Lâm- Giám đốc phát triển kinh doanh - Công ty CP MISA
3 1 22/11/2019 Ảnh hưởng của chính sách thuế đến công tác tổ chức kế toán Ông Nguyễn Hữu Tuyền- Phó phòng Thanh Tra Cục Thuế TP.HCM
4 2 24/01/2020 Đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán Ông Trương Anh Tuấn- PGĐ Công ty TNHH Kiểm toán AGS
5 2 20/03/2020 Kỹ năng nói chuyện trước đám đông Lê Văn Hiển- Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Giáo Dục và Truyền Thông Sáng Tạo Việt
6 2 24/04/2020 Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng  Ông Phạm Phú Sang- Trưởng ban phát triển kinh doanh - Công ty CP MISA

 

Đơn vị liên kết