Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
Khoa Kế toán- Kiểm toán tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn năm học 2019- 2020
Ngày đăng: 18-09-2019 - Đăng bởi: Nguyễn Tài Yên

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên môn và hồ sơ giảng viên năm học 2019- 2020 của Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM, Khoa Kế toán- Kiểm toán đã tổ chức dự giờ một số giảng viên của các Tổ bộ môn bắt đầu từ ngày 17/09/2019 đến ngày 25/09/2019. Kết hợp với việc dự giờ giảng viên, Khoa Kế toán- Kiểm toán cũng tiến hành kiểm tra hồ sơ giảng viên theo quy định của nhà Trường nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ giảng dạy năm học 2019- 2020.

(Hình ảnh: giờ giảng của Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Tuyển)

Đợt dự giờ năm nay được Khoa triển khai rất cụ thể đến từng Tổ bộ môn, mỗi Tổ bộ môn sẽ chọn ngẫu nhiên từ 3- 5 giảng viên để dự giờ được phân bổ ở các học phần khác nhau. Thành phần tham gia dự giờ gồm có Ban chủ nhiệm Khoa, Tổ trưởng bộ môn và các giảng viên trong tổ. Ngay sau các tiết dự giờ, giảng viên sẽ được góp ý và cùng chia sẽ kinh nghiệm với các thành viên trong đoàn dự giờ nhằm giúp giảng viên và cả các thành viên của đoàn dự giờ trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cũng  phương pháp sư phạm của mình.

(Hình ảnh: các giảng viên cùng tham gia dự giờ trong tiết học của sinh viên)

Cũng thông qua đợt dự giờ chuyên môn này, Khoa Kế toán- Kiểm toán sẽ chọn ra những giảng viên tiêu biểu tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường vào tháng 10 tới. Việc tổ chức dự giờ hàng năm của Khoa đã mang đến một tinh thần thi đua trong giảng dạy và qua đó các giảng viên của Khoa có điều kiện để trao đổi chuyên môn cũng như phương pháp giảng dạy với nhau để cùng tạo nên một tập thể Khoa Kế toán- Kiểm toán vững mạnh.

Khoa Kế toán- Kiểm toán

Đơn vị liên kết