Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
Chào mừng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA HN)
Ngày đăng: 30-12-2021 - Đăng bởi: Nguyễn Tài Yên

Sáng ngày 30/12/2021, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA HN) đã có mặt tại Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh (IUH) để tiến hành khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chuẩn bị cho việc đánh giá chính thức sẽ diễn ra từ 09/01/2022 đến ngày 15/01/2022.

Trong đợt đánh giá này, IUH sẽ tiến hành đánh giá ngoài 08 chương trình đào tạo bậc thạc sỹ và đại học trong đó có chương trình Thạc sĩ Kế toán của Khoa Kế toán- Kiểm toán. Khoa Kế toán- Kiểm toán bắt đầu đào tạo chương trình Thạc sĩ Kế toán từ năm 2017, đến nay Khoa đã có 3 khóa khóa học viên cao học tốt nghiệp ra trường, trong thời gian tới Khoa Kế toán- Kiểm toán sẽ tiến hành đào tạo bậc Tiến sĩ Kế toán.

                                                                                                           Khoa Kế toán- Kiểm toán

 

Đơn vị liên kết