Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Khoa Kế toán - Kiểm toán với sinh viên năm 2023
Ngày đăng: 30-03-2023 - Đăng bởi: Admin

 

Chương trình buổi hội nghị vào 15h00 ngày 31/03/2023  tại hội trường E4

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

14h30

Kiểm tra sinh viên đăng ký, sắp xếp chỗ ngồi

Đoàn khoa KTKT

15h00

Giới thiệu ý nghĩa, nội dung buổi đối thoại, giới thiệu đại biểu tham dự hội nghị 

Đoàn khoa KTKT

15h10

Đại diện Khoa Kế toán - Kiểm toán phổ biến các qui định của nhà trường, khoa trong quá trình học tập, nghiên cứu tại khoa KT-KT

Ban Chủ nhiệm Khoa

15h40

Phổ biến các qui định về học vụ, đăng ký học phần.

Bộ phận giáo vụ

16h00

Phổ biến các chương trình hoạt động của đoàn, hội

 Đoàn thanh niên

16h00

Sinh viên phát biểu, nêu các vấn đề vướng mắc trong quá trình học tập, nghiên cứu, hoạt động

BCN khoa, Đoàn khoa, giáo vụ

16h30

Tổng hợp các vấn đề và kết thúc buổi hội nghị, chụp ảnh lưu niệm

Đoàn khoa, bộ phận giáo vụ

Đơn vị liên kết